1. BEZPŁATNA DIAGNOZA TWOJEGO SPRZĘTU

Diagnoza każdego sprzętu w naszym serwisie jest zawsze darmowa!
Klient po otrzymaniu informacji o kosztach naprawy podejmuje decyzje czy zgadza się na naprawę sprzętu.
Jeśli zrezygnuje – nie ponosi żadnych kosztów związanych z diagnozą.